Grāmatvedības pakalpojumi Tukumā

Juridiskām un fiziskām personām

SIA “Aktīvs Plus 1”

SIA “Aktīvs Plus 1” dibināts 2001. gadā ar mērķi sniegt grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas.

Uzņēmuma dibinātāja un vadītāja mag.oec. Ilga Kalēja grāmatvedības jomā darbojas kopš 1995. gada. Pieredze gūta gan strādājot VID, gan privātās struktūrās.

Šobrīd birojā strādā 9 kvalificēti un pieredzējuši grāmatvedības speciālisti. Visiem ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds, kā arī zināšanas nepārtraukti tiek papildinātas kursos un semināros. Nemitīgi sekojam līdzi jaunākajām grāmatvedības un nodokļu likumdošanas izmaiņām un paši rīkojam seminārus un apspriedes ar kolēģiem. 

Mūsu klienti ir dažādās nozarēs strādājošas komercsabiedrības, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti, kā arī citi saimnieciskās darbības veicēji. Mēs atbildam par sniegto pakalpojumu kvalitāti, un mūsu profesionālā darbība ir apdrošināta.

Grāmatvedības pakalpojumi

GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANA

PĀRSKATI UN ATSKAITES

CITI PAKALPOJUMI (PĒC VIENOŠANĀS)

LĪDZEKĻU EKONOMIJA

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

DATU DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE